Tjenestekontrakter

Lagre all relevant informasjon om en servicekontrakt, alle servicenivåavtaler og definere alle KPI for enhver servicekontrakt.

Få mer ut av kontraktene dine

MainManager tilbyr en omfattende forvaltning av kontrakter. KPI’ene er ofte knyttet til respons på utført service, kvalitet eller tilgjengelighet av et teknisk system eller utstyr.

Brukere kan:

  • Administrere servicekontrakter
  • Koble kontrakter til systemer og driftsplaner
  • Administrere besøk
  • Rapportere tjenestepartnerens sjekklister
  • Se en kontrakt’s status 

Leiekontrakter

Leiekontraktmodulen gjør det veldig lett å utforme leiekontrakter. Modulen bruker informasjon som allerede er lagret i systemet, for eksempel definisjon av områder, kostnader og indeksregler for å lage et utkast til kontrakten. Brukeren kan legge til ytterligere informasjon som leiekontrakter og faktureringsinformasjon.

Systemet gjør hele prosessen enklere ved å automatisk beregne prisen på hver enhet, ved hjelp av forhåndsdefinerte priser for forskjellige typer rom (kontorer, lager, fellesareal, toaletter, etc.). Det gir deg muligheten for å sette kostnadene per enhet manuelt, slik at brukeren kan lage skreddersydde kontrakter.

Systemet genererer data for fakturering (ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig) og eksporterer den til ditt finansielle system for fakturering.