DETTE ER VÅR MISSION: FACILITY MANAGEMENT TIL ALLE!

Building arcive GIS and info

Trygghet

Et godt overblikk over dine eiendommer gir trygghet. MainManager gir deg mulighet for å administrere energibruk, arealstyring, drift og vedlikehold, helpdesk, prosjekter, økonomi og historikk. Alt i ett program.

Vi verdsetter fleksibilitet

MainManager er kjent som en god og fleksibel Facility Management software i Skandinavia, England og på Island. Kvalitet og enkelhet gjør at den lett kan brukes av professionelle eiendomsforvaltere hos både private, kommunale og statslige organisasjoner.

Hold det enkelt!

En avgjørende faktor for suksessen til en programvare er brukervennligheten. Brukere må kunne forstå viktige funksjoner og kunne lære seg dem raskt. Derfor har brukervennlighet alltid vært vesentlig i MainManagers design.

Kostnadseffektivt

Kostnader i FM kan reduseres med opptil 30% ved bruk av MainManager prosesser, fordi du får en høyere effektivitet med faste prosesser og metoder. Dette gir stor timesparing og bedre tjeneste til sluttbrukere av bygget.

Et utvalg av kunder med oversikt:

 

Flere gode grunner til å velge MainManager:

Hurtig overblikk over alle dine oppgaver!

GIS-kartløsningen lar deg se dine eiendommer og oppgaver fra et luftperspektiv. Du kan forbedre planleggingen og få rask tilgang til den informasjonen du trenger.

Digital overlevering av BIM

BIM-modellene (bygningsinformasjonsmodellering) som er opprettet gjennom bygg og anleggsfasen av eiendommen, kan overleveres til FM formål på en enkel måte. Ved å laste dem opp i vår programvare, kan du opprette bygg, etasjer og rom samt tekniske systemer. Deretter kan du bruke 3D-modellene til å få en mer visuell oversikt over oppgaver og gjenstander.

Interaktive 2D tegninger for et klart perspektiv

Bruk 2D-tegninger til å visualisere arbeidet ditt og finne eiendeler. Klarhet og fargekoder hjelper deg med å organisere, prioritere og overvåke status til oppgavene i bygningen din.

Virker hvor som helst, både online og offline

Dagens brukere forventer å kunne jobbe på ulike plattformer. De vil kanskje utføre en oppgave mer mobilt: registrere hendelser på telefonen, ta et bilde av eiendommen og legge det direkte til en fil eller oppgave, eller se oppgavene på en bærbar computer. MainManager tilbyr en allsidig app, i tillegg til den nettbaserte plattformen. 

Skann koder for rask tilgang til informasjon

Det er ikke nødvendig å bruke et søkefelt, når du kan bruke telefonen til å skanne! Tilgangen til informasjon og registrering av hendelser eller eiendeler har aldri vært så rask. Bruk eksisterende strekkoder eller QR-koder, eller legg til din egen for å gjøre jobben din enkel!

Nøkkelen til god kommunikasjon!

Vår brukervennlige chat gir deg muligheten til å kommunisere med ansatte og interessenter, og gir deg sjansen til å administrere kommunikasjonen uten å måtte forlate appen!

A literal overview of all your tasks!

Hold dine standarder høyt!

Bruk våre standard API’er og integrasjon for rask og trygg overføring av data til og fra andre systemer.

OnTheGo – Hold orden på alle dine utendørs oppgaver

Bruk OnTheGo appen til å registrere hendelser på en mobil måte. Du kan bruke smarttelefoner eller nettbrett til å registrere hendelser og se GPS-posisjoner. Ikke flere print av kart og tap av oversikt. OnTheGo-funksjonen gir deg tilgang til informasjon, bare ved å bevege deg rundt i bygningsmassen.

Bruk OnTheGo til å:

 • Registrere hendelser og skrive inn informasjoner i systemet
 • Feste et bilde tatt på området du befinner deg. Du kan også tegne på bildet for å markere hva som skal gjøres
 • Velge kategorier og angi prioritetsnivåer
 • Løse oppgaver på stedet.

Se hvor dine oppgaver er – Digital avlevering av BIM

BIM-modellene (bygningsinformasjonsmodellering) som er opprettet i bygge og anleggsfasen av eiendommen, kan ’overleve’ deres opprinnelige formål. I MainManager er det mulig å importere BIM-modellen, slik at du kan bruke 3D-modellene til å navigere i eiendommen din. Dette gir deg en mer visuell oversikt over oppgaver og gjenstander.

MainManagers ingeniører samarbeider med BIM-eksperter om integrering av BIM-modeller.

BIM-modeller importeres til vedlikeholds- og driftsmodulen i MainManager. Dette inkluderer:

 • Opprettelse av planer
 • Opprettelse av bygninger, lokasjon struktur og bygningsdeler
 • Integrering av komponenter fra BIM til MainManager
 • TFM-koding av systemer og komponenter

Ved hjelp av BIM-modellen kan vedlikeholds- og driftsmodulen:

 • Finne bygningsdeler og opprette arbeidsordre og avvik
 • Lagre bilder fra modellen og legge dem til arbeidsordre
 • Bruke modellen til å lage plangeometri, soner, rom, etc.
 • Oppdatere i BIM-modellen, når informasjon om en gjenstand endres i MainManager
1
2
3
4
1

Ødelagte stoler

2

Trenger rengjøring

3

Gelender trenger reparasjon

4

Ingen varme

Visuell oversikt med interaktive 2D tegninger

Du kan importere CAD tegninger og bruke dem til å få bedre oversikt over alle dine oppgaver, dit personell og dine eiendeler. Fargekoder gir en perfekt oversikt over ulike aspekter ved eiendomsregistreringen, og ikoner viser hvor arbeidsordrer og hendelser er plassert.

Kjernemoduler i MainManager

MainManagers Byggeregistreringsmodul (sett opp eiendom) gir deg en omfattende oversikt over eiendomsporteføljen din. Vår installasjonsprosess vil veilede deg i å sette opp nettstedet ditt med alle komponenter som er relevante for eiendommen din.

Du kan sette opp din egen organisasjonsstruktur, dine servicepartnere og kunder og administrere tilgangskontroll på ett sted. I «tilgangsstyring-prosessen» er det enkelt å få oversikt over brukere, brukerroller og tilgangsnivåer til funksjoner etc.

Plasser dokumenter for lokasjonsstruktur (bygninger, gulv, rom, åpne områder etc.), eller koble ’lenker’ til strukturen fra eksterne databaser eller nettsteder. Vi skiller mellom tegninger, bilder, beskrivelser etc., og dokumenter som leveres via digital levering eller BIM-modeller (for eksempel lenker).

Økonomistyringsmodulen gir deg oversikt over porteføljen og kostnadene for bestemte lokasjoner og instatsområder, for eksempel for enkelte eiendomme, bygninger, tekniske systemer, etc. Kostnadsstatusen til hvert nivå kan ses når som helst innenfor MainManager. Ulike kostnadesrelaterte informasjoner er også tilgjengelige for hele porteføljen.