Portaler

Vi tilbyr fem typer portaler: Brannportal, Helse- og sikkerhetsportal, Portal for kulturell verdi og Portal for universell utforming og Miljøportal for miljømål, oversikt over avfallsortering m.m.

Innsikt i spesielle aspekter

Portaler inneholder informasjon om spesifikke bekymringer, for eksempel:

 • Branntiltak
 • Tilgjengelighet for funksjonshemmede
 • Helse og sikkerhet
 • Miljø
 • Historisk betydning

En risikoanalyse kan utføres for hver av kategoriene og brukes i planleggingsprosessen. 

Bevaring av bevaringsverdige bygninger (kulturhistorisk)

Portalen brukes til å oversikt over alle problemer knyttet til bevaring av kulturhistorisk viktige bygninger.

Brukerne kan holde styr på:

 • Bevarte deler av en bygning
 • Hvorfor bygningen er bevart
 • Hvordan bygningen skal ivaretas for å tilfredsstille bevaringskriteriene

Når en arbeidsordre utstedes fra en bevaringsværdig del av en bygning, er informasjon om bevaringen knyttet til arbeidsordren og sendt sammen med den. 

Helse og sikkerhet

Portalen brukes til oversikt over obligatoriske problemer knyttet til helse og sikkerhet:

Brukerne kan holde styr på:

 • Kontrakter mellom partene om samarbeid
 • Steder med farlige materialer

Det er også mulig å koble til lenker til denne portalen, som inneholder ulike lover og forskrifter om helse og sikkerhet. 

Tilgang for funksjonshemmede

Portalen brukes til oversikt over problemer knyttet til tilgang for funksjonshemmede:

Brukerne kan holde styr på:

 • Inspeksjoner vedrørende bygningsdeler som må endres for å oppfylle krav om tilgang for funksjonshemmede.
 • Planer knyttet til tilgang til funksjonshemmede.

Miljø

Portalen brukes til oversikt over miljørelaterte problemer.

Brukerne kan holde styr på:

 • Systemer på eiendommen som må overvåkes av miljømessige årsaker
 • Miljøplanleggingen for eiendommen
 • Oppfølgingen av miljøplanen
 • Kategorisering av avfall
 • Miljøskadelige stoffer og deres status

Brukeren kan utarbeide en risikoanalyse, vurdere eiendommens fare for miljøet og bruke utfallet i eiendommens planleggingsstadier.