Portaler

Vi tilbyr fem typer portaler: Brannportal, Helse- og sikkerhetsportal, Portal for kulturell verdi og Portal for universell utforming og Miljøportal for miljømål, oversikt over avfallsortering m.m.

Innsikt i spesielle aspekter

Portaler inneholder informasjon om spesifikke bekymringer, for eksempel:

 • Branntiltak
 • Tilgjengelighet for funksjonshemmede
 • Helse og sikkerhet
 • Miljø
 • Historisk betydning

En risikoanalyse kan utføres for hver av kategoriene og brukes i planleggingsprosessen. 

Branntiltak

Portalen brukes til å arbeide med data vedrørende branntiltak.

Brukerne kan holde styr på:

 • Systemer og lokaler på eiendommen, som er viktige for brannforebygging
 • Dokumenter for brannforebygging
 • Kontakt til brannvesenet
 • Brannforebyggelsesrapporter
 • Hendelser og arbeidsordre

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Portalen brukes til oversikt over problemer knyttet til tilgang for funksjonshemmede:

Brukerne kan holde styr på:

 • Inspeksjoner vedrørende bygningsdeler som må endres for å oppfylle krav om tilgang for funksjonshemmede.
 • Planer knyttet til tilgang til funksjonshemmede.

Helse og sikkerhet

Portalen brukes til oversikt over obligatoriske problemer knyttet til helse og sikkerhet:

Brukerne kan holde styr på:

 • Kontrakter mellom partene om samarbeid
 • Steder med farlige materialer

Det er også mulig å koble til lenker til denne portalen, som inneholder ulike lover og forskrifter om helse og sikkerhet.

Miljø

Portalen brukes til oversikt over miljørelaterte problemer.

Brukerne kan holde styr på:

 • Systemer på eiendommen som må overvåkes av miljømessige årsaker
 • Miljøplanleggingen for eiendommen
 • Oppfølgingen av miljøplanen
 • Kategorisering av avfall
 • Miljøskadelige stoffer og deres status

Brukeren kan utarbeide en risikoanalyse, vurdere eiendommens fare for miljøet og bruke utfallet i eiendommens planleggingsstadier.

Bevaring av bevaringsverdige bygninger (kulturhistorisk)

Portalen brukes til å få oversikt over alle problemer knyttet til bevaring av kulturhistorisk viktige bygninger.

Brukerne kan holde styr på:

 • Bevarte deler av en bygning
 • Hvorfor bygningen er bevart
 • Hvordan bygningen skal ivaretas for å tilfredsstille bevaringskriteriene

Når en arbeidsordre utstedes fra en bevaringsværdig del av en bygning, er informasjon om bevaringen knyttet til arbeidsordren og sendt sammen med den.