Veien videre – med MainManager

Bruken av MainManager har vist seg å gi en reduksjon på 10-30% i driftskostnader, noe som resulterer i økt effektivitet i arbeidspraksis, metoder og prosesser.

  • Byggeregistrering

  • Helpdesk

  • Drift og Vedlikehold

  • Økonomistyring

  • Arealstyring

  • Energistyring

  • Prosjektledelse

Samle all data i ett system


Har datamengden blitt uoverskuelig?

Bruker du for mye tid på å søke etter dokumenter, tegninger og kunnskap fra din organisasjon? Da er tiden inne til å samle inn data i et felles Byggeregistrering modul.

Struktur gir deg oversikt

Med Byggeregistreringsløsningen får du en logisk digital struktur for eiendomsdataene dine, som vil være tilgjengelig for alle relevante interessenter og på alle digitale plattformer. BIM-modeller, CAD-tegninger, produktark og servicekontrakter vil altså være tilgjengelig på mobilen din 24/7/365.

Økt effektivitet

Oppgavene fullføres raskere når data bare få klikk unna. Når brukere av systemet opplever at data er så lett tilgjengelig, resulterer det i økt effektivitet og trivsel i hverdagen.

BESPARELSER

Få kontroll på de daglige oppgavene


Stjeler daglige oppgaver oversikten din?

Å registrere brukernes behov for hjelp – og å følge opp på oppgavene – er en tidkrevende manuell prosess.

Kundevennlig kommunikasjon

Ved å bruke en digital Helpdesk reduseres tiden du bruker på telefonhenvendelser og e-post, og du kan si farvel til gule lapper.

Gi brukere og ansatte enkel tilgang til kommunikasjon via en Helpdesk. Det er åpent 24/7/365 og lett tilgjengelig via app og web. Chat funksjoner og en integrert tilbakemelding sløyfe vil øke følelsen av god service betydelig. Helpdesk frigjør ressurser for bedre planlegging og data og informasjon samlet inn i Helpdesken vil over tid kunne brukes til optimalisering av fremtidig vedlikehold.

En bedre serviceopplevelse

Den oppdaterte kommunikasjonen gir en bedre serviceopplevelse, som vil bli verdsatt av brukerne og kunne ses i fremtidige tilfredshetsundersøkelser.

BESPARELSER

Proaktivt vedlikehold


Har du en plan?

Å stole på reaktivt vedlikehold er en kostbar, stressende og potensielt farlig plan Uten en effektiv drifts- og vedlikeholdsplan brukes unødvendig energi på å forberede neste nedbrudd.

Bruk din data proaktivt

Lag drifts- og vedlikeholdsplanen din på bakgrunn av Byggeregistrering og Helpdesk. Analysér data fra Helpdesk og få inspirasjon til å utarbeide en effektiv vedlikeholdsplan og unngå «uventede» sammenbrudd i hverdagen ved å bruke Drift og Vedlikehold.

Servicearbeidere setter pris på papirløse arbeidsordre som kan fullføres via appen og unngår å måtte kjøre forbi kontoret for å hente neste oppgave.

Bedre beslutninger

Proaktivt vedlikehold er nøkkelen til effektiv eiendomsforvaltning. Nøye overvåking av nøkkeltallene hjelper deg til bedre beslutninger og lavere kostnader.

BESPARELSER

Del oversikten din


Lei av å forklare avvik?

Ikke-integrerte systemer kan føre til interne tvister når de forventede utgiftene avviker fra selskapets økonomiske system. Å finne årsakene til avvikene kan være en tidkrevende oppgave.

Oversikt på tvers

Integrer ad hoc arbeidsordre og vedlikeholdsplaner med ERP-systemet, og del den komplette oversikten over behovet av budsjett og utgifter på alle nivåer.

Med Økonomistyringsmodulen kan du se trender og utføre benchmarking på tvers, noe som vil inspirere til nye optimaliseringsprosjekter.

Et godt sted å arbeide

Færre møter. Færre konflikter. En økt gjennomsiktighet i hele organisasjonen gir større sikkerhet, reduserer risikoen for svindel og gir grobunn for en større arbeidsglede i hele organisasjonen.

BESPARELSER

Bedre plassutnyttelse


Har du ledige m2 i porteføljen?

Det kan ofte være vanskelig å svare på. Tilgang til Arealstyring er den klart største utgiften i eiendomsbudsjettet. Implementering av en klar strategi for å overvåke plassutnyttelse, og hvem som bruker det, er et av de mest lønnsomme trinnene du kan ta.

Legg til organisasjoner

Ved å knytte bygningens geometri og tegninger til organisasjonens brukere, vil det være lettere å møte kjernevirksomhetens skiftende behov for kapasitetsjusteringer.

Optimaliser rengjøring

Lag rengjøringsplaner for å beregne kostnader og kontrollere kvaliteten. Det vil redusere kostnadene for rengjøring av bygningene dine. Arealstyring av kapasitet og rengjøring frigjør et stort besparelsespotensial.

BESPARELSER

Overvåking av energi og miljø


Kjenner du forbruket på porteføljen din?

Registrering og overvåking av energiforbruk kan være en utfordring for eiendomsoperatører, da data må samles inn fra mange kilder og forskjellige leverandører.

Få det fulle overblikk

Når du integrerer datakildene dine i Energistyring modulet, gir det deg muligheten til å kontrollere energiforbruket i alle deler av bygningsmiljøet, og beregne utslipp.

Forbedret energiytelse

Disse funksjonene hjelper deg med å oppdage overflødig forbruk og identifisere muligheter for å forbedre energiytelsen.

BESPARELSER

Tilpasningsbart modul


Utfordringer med prosjektledelse?

Organiseringen av et prosjekt er ofte den mest utfordrende faktoren når det gjelder å kunne levere et vellykket sluttresultat.

Viktig med god oversikt

Når et prosjekt skal utføres av ansatte på forskjellige steder, i forskjellige avdelinger og med eksterne leverandører, kan planlegging og administrering av oppgaver og budsjett være spesielt problematisk. Da er det viktig å kunne holde oversikten.

Kan tilpasses ethvert prosjekt

MainManager Prosjektledelse er et profesjonelt og tilpasningsdyktig modul for både større renoveringsprosjekter og nye prosjekter, med en profesjonell månedlig rapport med budsjettstatus og risikostatus. Forskjellig kontraktstatus fullfører IWMS (Integrated Workplace Management System) ved å bruke ett system for hver støttefunksjon.

Prosjektledelsesmodulet gjør livet ditt lettere ved å beregne standardparametere som ofte brukes i prosjektledelse.

BESPARELSER