Byggeregistrering

MainManagers Byggeregistreringsmodul (sett opp eiendom) gir deg en omfattende oversikt over eiendomsporteføljen din. Vår installasjonsprosess vil veilede deg i å sette opp nettstedet ditt med alle komponenter som er relevante for eiendommen din.

God og brukervennlig oppsetning

MainManager har en nøye spesialdesignet prosess for oppsettning av utendørs områder, bygninger, etasjer og rom. Brukeren kan også sette opp tekniske systemer med forhåndsdefinert struktur, lokalisere dem i bygningen og koble dokumenter til disse strukturene, samt validere dataene.

Oppsettningsprosess i 8 brukervennlige trinn

 1. Lokasjonsstruktur
  Lokaliserings strukturen konfigureres med manuell oppsettning, eller ved å importere data fra Excel, CAD, BIM eller en ekstern database.
 2. Tekniske systemer
  De tekniske systemer settes opp ved å bruke vår enkle og brukervennlige dra og slipp-metode, hvor du henter komponenter fra en bygningsdels system.
 3. Lokalisering av tekniske systemer
  Lokalier de tekniske systemene i et rom, ved hjelp av en dra og slipp-metode på interaktive 2D-tegninger eller BIM-modeller.
 4. Dokumentasjon
  Link dokumenter til bygg, etasje, rom eller tekniske systemer eller opprette link til arkiv
 5. Marker etter tema
  Merk systemer og steder med ulike temaer, for eksempel brann-, kultur-, miljø- og universellt design. Merkede elementer vises i respektive portaler.
 6. Klassifiser soner
  Grupper rom i soner for bedre oversikt.
 7. Registrering og validering
  Få registreringsoversikt og av registreringen og samenlign i henhold til masteren d.v.s. hvilke krav du har til dokument avlevering for eiendomen din (FDVU krav).
 8. Godkjennelse av registrering:
  Systemet godkjennder registreringen i overensstemmelse med masteren.

All informasjonen på ett sted

Informasjonen som er registrert av brukere, er knyttet til objekter som ligger innenfor bygningens hierarkiske struktur. Det kan for eksempel være bygninger, utendørs arealer, etasjer, rom, tekniske systemer etc. Dette gjør all informasjon lett tilgjengelig, fra de minste komponenter, til oversikt over hele eiendomsporteføljen. Objekter innenfor MainManager er også kategorisert, noe som gjør det mulig å analysere og evaluere informasjon og data på tvers av porteføljen. MainManagers «Sett opp eiendom modul» tilbyr blant annet:

 • Standardiserte rapporter
 • Multifunksjonell filtrering av data
 • Kategorisering av objekter
 • Analytiske funksjoner
 • Visuell representasjon av data og informasjon
 • Enkel tilgang til et bredt spekter av informasjon
 • Garantier som dukke opp ved avvik eller arbeidsordre registering.

Standardisert eller tilpasset – det er opp til deg!

Kunden kan spesifisere sitt eget klassifiseringssystem for tekniske byggsystemer som ventilasjon eller heiser, eller velge fra nasjonale standarder. Brukeren kan da bruke oppsettet til å lage sjekklister og standard operasjonelle oppgaver, som skal være grunnlaget for driftsplanen og gjelde for alle kundenes bygninger og tekniske systemer.

MainManager:

 • Lagrer nasjonale klassifiseringskoder for tekniske systemer
 • Lagrer nasjonale bygg-, etasje- og romklassekoder
 • Lagrer standard sjekklister og sjekkord og kobler dem til tekniske systemer.
 • Lagrer standard drift oppgaver for kunden.
 • Definerer standard dokumenter for hvert system, som skal avleveres i FDVU process.