Prosjektledelse

Administrer prosjektene dine, store som små. Her kan man sette opp et prosjekt med budsjettramme, milepæler etc.

Fullt overblikk over dine projekter

MainManagers prosjektledelsesmodul gir brukeren god oversikt over et prosjekt:

 • Framgang
 • Kostnader
 • Historie
 • Status
 • Arbeidsordrer
 • Innkjøbsordrer
 • Frister
 • Entreprenører

Dette gir brukeren muligheten til å evaluere og analysere ulike aspekter av prosjektet og sammenligne det med andre prosjekter. Et prosjekt går gjennom noen forhåndsbestemte faser fra etableringen til godkjenningsfasen. Disse faser og andre parametere kan tilpasses og stilles inn av brukeren. Prosjektledelsesmodulen gjør prosessen enklere ved å beregne standardparametere, som ofte brukes i prosjektledelse, for eksempel:

 • Opptjent verdi (EV)
 • Cost Variance (CV)
 • Schedule Variance (SV)
 • Cost Performance Index (KPI)
 • Schedule Performance Index (SPI) 

Risikovurdering

MainManager gjør det mulig å registrere og styre risiko under prosjektet.

Risikovurdering gjør det mulig å:

 • Registrere potensielle farer
 • Angi forebyggende tiltak for registrert risiko
 • Vise risikoer på en grafisk måte
 • Få oversikt over alle mulige risiko knyttet til prosjektet