Organisasjon og brukere

Du kan sette opp din egen organisasjonsstruktur, dine servicepartnere og kunder og administrere tilgangskontroll på ett sted.

KRAFTFULT BRUKERADMINISTRASJONSVERKTØY

MainManager har en kraftig og brukervennlig «tilgangsstyring prosess» som gjør det enkelt å få oversikt over brukere, brukerroller og tilgangsnivåer. Du kan bruke dra- og slipp funksjonen for å endre tilgangsnivået for enkeltpersoner, organisasjoner og brukerroller. Brukertilgangen styres på ett sted, og nye brukere/ansatte arver tilgangen fra f.eks. organisasjonen de blir sat til  i henhold til deres brukerrolle.

Organisasjonsstruktur

Du kan sette opp din egen organisasjonsstruktur hos dine servicepartnere og kunder. Denne modulen inneholder nøkkelen til alle brukere og brukerhistorikk.

Single Sign-On

MainManager understøtter Single sign-on via SAML og AD for en enklere styring av de ansattes tilgang til systemet.

Beskyttelse av personlig informasjon

MainManager støtter EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). All informasjon registrert i MainManager eies av kunden og brukes aldri av MainManager eller andre tredjeparter.

Integrasjon til HR systemer

MainManager støtter integrasjon til HR-systemer, noe som kan gi betydelige tidsbesparelser for store og komplekse organisasjoner.

En Digital Check-In-funksjon med strekkoder eller QR-koder

Du kan bruke MainManager-appen med strekkoder og QR-koder på  bygninger, etasjer, rom og tekniske systemer for å hjelpe ansatte og tjenesteleverandører at opprette avvik på enkel måte. Appens skannefunksjon kan også brukes til å registrere hendelser.