Kjernemoduler

Bruken av MainManager har vist seg å gi en reduksjon på 10-30% i driftskostnader, noe som resulterer i økt effektivitet i arbeidspraksis, metoder og prosesser.

Kjernemoduler

Byggeregistrering

MainManagers Byggeregistreringsmodul (sett opp eiendom) gir deg en omfattende oversikt over eiendomsporteføljen din. Vår installasjonsprosess vil veilede deg i å sette opp nettstedet ditt med alle komponenter som er relevante for eiendommen din.

Organisasjon og brukere

Du kan sette opp din egen organisasjonsstruktur, dine servicepartnere og kunder og administrere tilgangskontroll på ett sted. I «tilgangsstyring-prosessen» er det enkelt å få oversikt over brukere, brukerroller og tilgangsnivåer til funksjoner etc.

Dokumenthåndtering

Plasser dokumenter for lokasjonsstruktur (bygninger, gulv, rom, åpne områder etc.), eller koble ’lenker’ til strukturen fra eksterne databaser eller nettsteder. Vi skiller mellom tegninger, bilder, beskrivelser etc., og dokumenter som leveres via digital levering eller BIM-modeller (for eksempel lenker).

Økonomistyring

Økonomistyringsmodulen gir deg oversikt over porteføljen og kostnadene for bestemte lokasjoner og insatsområder, for eksempel for enkelte eiendomme, bygninger, tekniske systemer, etc. Kostnadsstatusen til hvert nivå kan ses når som helst innenfor MainManager. Ulike kostnadesrelaterte informasjoner er også tilgjengelige for hele porteføljen.