Løsninger

Bruken av MainManager har vist seg å gi en reduksjon på 10-30% i driftskostnader, noe som resulterer i økt effektivitet i arbeidspraksis, metoder og prosesser.

Kjernemoduler

Byggeregistrering

MainManagers Byggeregistreringsmodul (sett opp eiendom) gir deg en omfattende oversikt over eiendomsporteføljen din. Vår installasjonsprosess vil veilede deg i å sette opp nettstedet ditt med alle komponenter som er relevante for eiendommen din.

Organisasjon og brukere

Du kan sette opp din egen organisasjonsstruktur, dine servicepartnere og kunder og administrere tilgangskontroll på ett sted. I «tilgangsstyring-prosessen» er det enkelt å få oversikt over brukere, brukerroller og tilgangsnivåer til funksjoner etc.

Dokumenthåndtering

Plasser dokumenter for lokasjonsstruktur (bygninger, gulv, rom, åpne områder etc.), eller koble ’lenker’ til strukturen fra eksterne databaser eller nettsteder. Vi skiller mellom tegninger, bilder, beskrivelser etc., og dokumenter som leveres via digital levering eller BIM-modeller (for eksempel lenker).

Økonomistyring

Økonomistyringsmodulen gir deg oversikt over porteføljen og kostnadene for bestemte lokasjoner og insatsområder, for eksempel for enkelte eiendomme, bygninger, tekniske systemer, etc. Kostnadsstatusen til hvert nivå kan ses når som helst innenfor MainManager. Ulike kostnadesrelaterte informasjoner er også tilgjengelige for hele porteføljen.

Tilleggsmoduler

Helpdesk løsninger

Modulen er utformet for å få oversikt over alle problemer og hendelser som skjer på eiendommen, i eller utenfor bygningene.

Drift og vedlikehold

Opprett vedlikeholdsplaner fra inspeksjoner av konsulenter / fagpersoner eller fra andre interessenter.

Tjenestekontrakter

Lagre all relevant informasjon om en servicekontrakt, alle servicenivåavtaler og definer alle KPI for hver enkelt servicekontrakt.

Eiendelsforvaltning

Registrer og administrer eiendeler som for eksempel kjøretøyer, datamaskiner og andre gjenstander og utstyr, i eller utenfor bygningen.

Eiendomsforvaltning

Designet for å opprette leiekontrakter, definere kostnadene som er knyttet til kontrakten, leieperioden, indeksregulering osv.

Energistyring

Gir oversikt over energiforbruket i bygninger. Systemet støtter energisoner, benytter seg av virtuelle målere osv.

Prosjektledelse

Administrer prosjektene dine, store som små. Her kan man sette opp et prosjekt med budsjettramme, milepæler etc.

Romstyring

Administrerer bruken av rom og inventar. Oversikt over plasseringen av organisasjonsenheter, utnyttelse av rom etc.

Portaler

Vi tilbyr fem typer portaler: Brannportal, Helse- og sikkerhetsportal, Portal for kulturell verdi og Portal for universell utforming og Miljøportal for miljømål, oversikt over avfallsortering m.m.

Rengjøringsmodul

Modulen hjelper den som er ansvarlig for rengjøringen med å planlegge oppgaver for rengjøringsgruppene og ettersyn.

Rom booking & Catering modul

Lar deg definere rom som møterom, og definere cateringpakker med priser etc.