Eiendomsforvaltning

Designet for å opprette leiekontrakter, definere kostnadene som er knyttet til kontrakten, leieperioden, indeksregulering osv.

Eiendomsmodeller i MainManager

MainManager har forskjellige eiendomsobjekter som kan inngå i leiekontrakten. Det vil si at du kan lage leiekontrakter for hele eiendommen, bygningen, utendørsområdet, leiligheten m.m. Du kan også registrere alle dine bygninger med eiendomsinformasjon, leiekontrakter og kjøpskontrakter.

Eiendomstyper (leieobjekter) inkluderer:

 • Eiendommer
 • Bygninger
 • Etasjer
 • Rom / områder
 • Leiligheter
 • Trapperom
 • Åpne områder
 • Gater
 • Tekniske systemer

Tekniske systemer eller deler av dem kan kobles til bygninger, gulv, rom og åpne områder som tilhører en leiekontrakt. Disse objekter kan oppsamle kostnader igjennom vedlikehold, drift m.m. og dette brukes som grunnlag for fordeling av kostnader mellom leietakere f.eks. gjennom forholdstall, arealer m.m.

Eiendomsinformation

Informasjon må være tilgjengelig for å være verdifull. MainManager lagrer all eiendomsinformasjon som du trenger daglig adgang til. Informasjonen henger sammen med det aktuelle objektet eller stedet i systemet.

Dette inkluderer informasjon som f.eks.:

 • Tekniske tegninger
 • Fotografier
 • Dokumenter
 • Kontrakter
 • Inspeksjonshistorie
 • Arbeidsordrer
 • Hendelser
 • Kostnader
 • Soner
 • Temaer
 • Operatørinformasjon
 • Systemmengder
 • Målinger
 • Risikovurdering

Ved håndtering av flere eiendommer, spredt over store bygningsmasser eller geografiske områder, er det viktig å få tilgang til pålitelig informasjon så raskt som mulig. Derfor er MainManager designet så man hurtig får tilgang til relevant informasjon, på færrest mulig museklikk.